Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja NARBAC 2020. Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

Konferencja NARBAC 2020. Naturalne zasoby obszarów granicznych w warunkach zmieniającego się klimatu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na czwartą konferencję poświęconą problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych.

image alt text

Chcielibyśmy kontynuować cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe spotkania organizowane naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie poświęcone konieczności ochrony zasobów środowiska naturalnego w warunkach globalnych zmian klimatycznych. Konferencja skierowana jest do różnorodnej grupy przedstawicieli nauki, pracowników zajmujących się czynną ochroną przyrody, przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora gospodarczego oraz mieszkańców. Dyskusja w tak szerokim gronie pozwoli na ocenę dynamiki zmian ekosystemów granicznych w warunkach zmian dotyczących całej planety jak również na wymianę lokalnych doświadczeń.

Zakres tematyczny konferencji NARBAC koncentruje się wokół szeregu zagadnień w odniesieniu do zmian klimatu:

 • przeszłe i obecne zmiany środowiskowe;
 • eutrofizacja, ekologia, różnorodność biologiczna;
 • zanieczyszczenia i stan środowiska Morza Bałtyckiego; 
 • wpływ zmian globalnych na gospodarkę sektorową: leśnictwo, energetyka, transport, rolnictwo, gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane;
 • zapis przeszłej i obecnej działalności gospodarczej człowieka;
 • emisja zanieczyszczeń do wybranych komponentów środowiska;
 • polityka klimatyczna - działania redukcyjne i adaptacyjne;
 • tendencje zmian bioróżnorodności w różnych ekosystemach granicznych;
 • rozwój turystyki (geoturystyki) i rekreacji;
 • zrównoważony rozwój regionalny i lokalny z uwzględnieniem zmian klimatu;
 • funkcjonowanie obszarów chronionych w warunkach niestabilności klimatycznej.
Miejsce i termin konferencji:

Słupsk– Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64

Termin: 22– 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  konferencji:

http://narbac.apsl.edu.pl 

Znajdziesz nas tutaj