Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Gratulacje

Gratulacje

Miło nam poinformować, że na podstawie decyzji Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 11.10.2019 r. w skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” na lata 2019-2023 został powołany JM Rektor AP w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Serdecznie gratulujemy!

            Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:

  • projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej
  • projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów
  • projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych
  • tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania
  • działalności edukacyjnej
  • turystycznego udostępniania terenów

         Ponadto do zadań Rady należy:

  • współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP „Lasy Środkowopomorskie”;
  • wydawanie opinii w sprawach LKP „Lasy Środkowopomorskie” na wniosek dyrektora RDLP w Szczecinku oraz z własnej inicjatywy

 

 

Znajdziesz nas tutaj