Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencja “Launch of the Polish space rocket” - z cyklu spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim K...

W dniu 13 maja 2021r., w Akademii Pomorskiej w Słupsku,  odbyła się kolejna konferencja z cyklu spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym - “Launch of the Polish space rocket”.

Współorganizatorami tego wydarzenia byli Akademia Pomorska w Słupsku (Instytut Biologii i Nauk o Ziemi), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk (Sekcja Fizyki Morza), Konsorcjum Naukowe SatBałtyk. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących różne środowiska naukowe z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele samorządu krajowego. Spotkania z tego cyklu są kontynuacją dyskusji rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych konferencji stworzył platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedyskutowania wyników badań i zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i technologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości zastosowań praktycznych. Na konferencji przedstawiono z różnych perspektyw możliwości, ale też ograniczenia związane z powszechnym stosowaniem technik satelitarnych.

Konferencja zakończyła się sukcesem, jako jej główni organizatorzy otrzymaliśmy list gratulacyjny od Przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych Prof. dra. hab. Edmunda Wittbrodta.

Znajdziesz nas tutaj