Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konkurs Prac Magisterskich z Zakresu Geografii

Celem Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii jest podnoszenie poziomu prac magisterskich oraz promowanie młodych, utalentowanych geografów i ich osiągnięć. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Prace na XXXVII Konkurs (edycja 2021 r.) należy nadsyłać w dniach 2-31 marca 2021 r. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały w roku poprzedzającym rok konkursu i uzyskały tytuł magistra geografii.  

 

Więcej informacji znajduje się: https://ptgeo.org.pl/dzialalnosc/konkurs-prac-magisterskich/

Znajdziesz nas tutaj