Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nataniel Stefanowski w wywiadzie dla Radiowej Czwórki Polskiego Radia

Po wydarzeniach związanych z Konkursem „Studencki Nobel 2022” nasz student Nataniel Stefanowski udzielił wywiadu dla Radiowej Czwórki Polskiego Radia, w którym opowiedział o swojej drodze do finału konkursu „Studencki Nobel”, oraz o badaniach naukowych i zainteresowaniach związanych z biomedycyną.

Nataniel Stefanowski jest aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen” Akademii Pomorskiej w Słupsku jest również przewodniczącym tego Koła, które działa pod opieką dr hab. Natalii Kurhaluk, prof. AP oraz dr hab. Haliny Tkachenko, prof. AP.

W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Nataniel realizuje badania naukowe w zakresie analizy in vitro właściwości antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów roślin leczniczych w celu wyjaśnienia molekularnych mechanizmów działania i zastosowania profilaktycznego i terapeutycznego w medycynie i weterynarii.

W rozmowie radiowej Nataniel opowiedział również o Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi oraz przedstawił najważniejsze cele i osiągniecia Studenckiego Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”, funkcjonującego przy naszym Instytucie. Od czasu powstania w 2006 r., studenci w ramach działalności Koła mają możliwość pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu fizjologii, biochemii i toksykologii, rozwijać kontakty z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą, upowszechniać swoje osiągnięcia naukowe w ramach wystąpień na konferencjach naukowych, publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również uczestniczyć w różnych wydarzeniach promujących naukę w ramach spotkań, prelekcji, warsztatów itd. Nadzorowanie przez opiekunów Koła Naukowego działalności naukowej skutkowało w ubiegłych latach przyznaniem członkom Koła Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego i stypendium Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku za wybitne osiągnięcia naukowe.

Podczas audycji Nataniel zrelacjonował przeprowadzone projekty naukowe w ramach działalności Studenckiego Koła, m.in. dotyczące oceny właściwości antyoksydacyjnych niektórych gatunków roślin oraz wybranych olejków eterycznych w modelach in vitro, analizy zmian metabolicznych oraz markerów stresu oksydacyjnego u osób z cukrzycą o różnej etiologii, oceny wpływu szczepionki przeciwko furunkulozie i jersiniozie na stan zdrowotny potomstwa uzyskanego od immunizowanych tarlaków ryb łososiowatych, oceny sezonowych zmian wskaźników hematologicznych i biochemicznych u koni biorących udział w rekreacyjnych jazdach konnych.

Była to niesamowita promocja naszej Uczelni oraz Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi.

Znajdziesz nas tutaj