Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Reprezentacja Instytutu na Konferencji Naukowej w Poznaniu (24 czerwca 2022 r.)

W dniach 24 czerwca 2022 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia – ocena zagrożenia", zorganizowana wraz z Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie przy wsparciu Sekcji Ichtiopatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Polish Branch Europian Association Fish Pathologists.

Konferencja była poświęcona prezentacji rezultatów badań realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe oraz wymiany poglądów w zakresie problemów zdrowotnych tarlaków troci i łososia w rzekach pobrzeża Bałtyku.

 

W obradach wzięli udział również pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Natalia Kurhaluk i dr hab. Halina Tkachenko, reprezentując wystąpienie pt. "Markery stresu oksydacyjnego w wybranych tkankach troci wędrownej z klinicznymi objawami wrzodziejącej martwicy skóry".

 

Od wielu już lat środowiska naukowe i branżowe borykają się z problemem ustalenia przyczyn słabej kondycji i złego stanu zdrowotnego troci wpływającej na tarło do rzek pobrzeża Morza Bałtyckiego. Zjawisko to obserwowane jest rokrocznie, choć ze zmienną intensywnością, a zaostrzenie procesu chorobowego doprowadza do masowych śnięć tych ryb.

 

Konferencja pt. "Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia – ocena zagrożenia" to pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemu, połączenia sił i stworzenia interdyscyplinarnej platformy do konstruktywnej dyskusji o aktualnym stanie wiedzy na ten temat, wyznaczenia kierunków dalszych działań służących poprawie zdrowotności troci w zlewisku Bałtyku oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki zajmującymi się stanem zdrowotnym ryb a organizacjami sektora rybackiego i hodowcami ryb łososiowatych.

Znajdziesz nas tutaj