Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Warsztaty oświatowo-edukacyjne „Bioróżnorodność w medycynie”

W dniach 25 i 26 listopada 2021 r. w Instytucie Biologii i nauk o Ziemi odbyły się warsztaty oświatowo-edukacyjne „Bioróżnorodność w medycynie” w ramach projektu pn. „Społeczna odpowiedzialność – oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”.

Uczestnikami byli słuchacze Gminnego Uniwersytetu Trzeciego wieku z Redzikowa i zainteresowani tematami profilaktyki chorób cywilizacyjnych, mieszkańcy Słupska. Celem warsztatów był wzrost świadomości społecznej z zakresu zachowań prozdrowotnych i promocji zdrowego trybu życia poprzez edukację w formie warsztatów i debat

 

Zostały zrealizowane następujące tematy:

Aktywność biologiczna i farmakologiczna wybranych olejków eterycznych;

Adaptogeny: cud natury, rośliny o szerokim zakresie działania;

Rośliny lecznicze o szerokim zakresie działania.

 

Pierwsze spotkanie dotyczyło analizy „Aktywności biologicznych i farmakologicznych wybranych olejków eterycznych”. Prowadziła je prof. Natalia Kurhaluk, prof. Halina Tkachenko oraz studenci Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen” Karmena Lubińska i Nataniel Stefanowski. Treść prezentacji wyjaśniła czym są olejki eteryczne, przedstawiono rys zarówno historyczny jak i kulturowy stosowania olejków eterycznych na przestrzeni wieków. Wyjaśniono również pojęcie „aromaterapia” jako jednej ze skutecznych terapii niekonwencjonalnych. Omówiono podział i sposoby pozyskiwania olejków eterycznych. Uświadomiono również słuchaczy jakie działania farmakologiczne posiadają wybrane olejki, omawiając to na konkretnych przykładach olejków eterycznych. W ramach doświadczeń przedstawiono proste i wydajne metody stosowania olejków eterycznych w środowisku domowym na przykładzie kremów z olejkami, który samodzielnie stworzyli uczestnicy warsztatów.

 

Następnie zaproszono uczestników warsztatów na kolejny temat zajęć pn. „Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie”. Problematyka warsztatów obejmowała wyjaśnienie terminów, jakim są rośliny lecznicze i rośliny trujące. Omówiono również grupy na jakie dzielimy rośliny lecznicze, na przykładzie roślin wykazujących właściwości protekcyjne na układ sercowo-naczyniowy. W ramach części praktycznej był przeprowadzony cykl doświadczeń w celu identyfikacji ilościowej związków aktywnie czynnych (polifenoli, alkaloidów i antocyjanów) w ekstraktach roślinnych.

 

Warsztaty pt. „Adaptogeny: cud natury, rośliny o szerokim zakresie działania” miały na celu, w sposób jasny i zrozumiały, przybliżyć trudne zagadnienia dotyczące adaptogenów, posiadających właściwości prozdrowotne, czyli zwiększające odporność na stres i utrzymujące odpowiednią równowagę organizmu. W ramach części teoretycznej warsztatów wyjaśniono, że dzięki działaniu anabolicznemu, antyoksydacyjnemu i przeciwzapalnemu adaptogeny cieszą się ostatnio dużą popularnością. W części praktycznej spotkań uczestnicy brali czynny udział w eksperymentach z oznaczania poziomu biologicznie czynnych związków tj. polifenoli, alkaloidy i antocyjany, posiadających właściwości antyoksydacyjne w wybranych gatunkach roślin-adaptogenów.

 

Uczestnicy wszystkich trzech warsztatów wykazali duże zainteresowanie tematyką, co skutkowało wysoką aktywnością w postaci szerokiego wachlarza zadanych pytań i chęci uczestniczenia w części praktycznej zajęć, aktywną dyskusją, jak i udziałem w podsumowaniu. Zaznaczono, że realizowane warsztaty są przykładem dobrej praktyki programu „Uczenia się przez całe życie” oraz „Starsi i młodzi – dziedzictwo mądrości”. Wartość, użyteczność podobnych działań jest odpowiedzią na pytania, jak w sposób prosty i zrozumiały mogą być wykorzystane nowe ścieżki edukacyjne w celu promocji szkół wyższych, mianowicie Akademii Pomorskiej w Słupsku w naszym regionie.

 

Na ręce organizatorów, Dyrekcji Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi i JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku zostały złożone podziękowania od Prezesa Zarządu GUTW Zdzisława Kołodziejskiego z zaznaczeniem, że takie uczestnictwo w różnych formach edukacji dla seniorów jest swego rodzaju rehabilitacją społeczną, w której cennym jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również pobudzenie aktywności umysłowej odbiorców. Takie podejście służy wzmocnieniu europejskiego wymiaru edukacji osób starszych.

 

Galeria

Znajdziesz nas tutaj