Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Warsztaty oświatowo-edukacyjne "Żyj zdrowo – żyj z wiedzą"

Dnia 18 i 19 listopada 2021 r. w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi odbyły się warsztaty oświatowo-edukacyjne "Żyj zdrowo – żyj z wiedzą" prowadzone przez prof. Natalię Kurhaluk, prof. Halinę Tkachenko i studentów Koła Naukowego Fizjologów Zwierząt „Oxygen”: Nataniela Stefanowskiego, Karmenę Lubińską, Joannę Katafiasz i Aleksandrę Walentynowicz.

Warsztaty były organizowane dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku, mieszkańców Słupska i okolic. Zajęcia miały na celu w sposób jasny i zrozumiały przybliżyć trudne zagadnienia, z jakimi uczniowie spotykają się na lekcjach biologii i chemii oraz w życiu codziennym.


Zostały zrealizowane następujące tematy:

·        Polifenole roślinne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych;

·        Jod jako element zdrowego odżywiania;

·        Adaptacyjny potencjał i jego ocena;

·        Proste i wydajne recepty zdrowego odżywiania w profilaktyce chorób układu krążenia.

 

Treść prezentacji "Potencjał adaptacyjny i jego ocena" dotyczyła najczęściej opisywanych w literaturze aspektów procesu wzmacniania zdrowia populacji ludzkiej jakim jest odpowiednia diagnostyka funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, w tym wskaźników hemodynamicznych. W zagadnieniach wystąpienia omówiono najaktywniej rozwijające się kierunki badań medycznych opartych na ocenie funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego według teorii adaptacji. W ramach doświadczeń była przeprowadzona analiza potencjału adaptacyjnego układu sercowo-naczyniowego.

Treść prezentacji tematów „Proste i wydajne recepty zdrowego odżywiania w profilaktyce chorób układu krążenia” i "Polifenole roślinne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych" wyjaśniła występowania chorób układu sercowo-naczyniowego i innych chorób cywilizacyjnych, jakie należy stosować diety w ramach profilaktyki tych chorób i na czym one polegają. Uświadomiono młodzież jakie kroki trzeba podjąć, aby ryzyko takich stanów patologicznych w przyszłości zmniejszyć. W ramach doświadczeń był przeprowadzony cykl badań w celu identyfikacji ilościowej i jakościowej związków biologicznie czynnych (polifenoli, alkaloidów i antocyjanów) w produktach występujących w diecie śródziemnomorskiej.

Treść prezentacji tematu "Jod jako element zdrowego odżywiania" dotyczyła wyjaśnienia roli jodu w funkcjonowaniu tarczycy, roli hormonów tarczycowych w regulacji metabolizmu, opisie źródeł jodu, działań profilaktycznych w eliminacji niedoboru jodu. Został przeprowadzony cykl doświadczeń w celu określenia poziomu jodu w organizmie.

Tematyka realizowanych warsztatów pozwoliła rozwijać zarówno kreatywne myślenie, obserwację i praktyczne nawyki pracy laboratoryjnej uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem, obecnych na warsztatach. Organizatorzy stawiali sobie za cel rozbudzenie u młodzieży ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy odnośnie najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny, biochemii i fizjologii człowieka, które służą zdrowiu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystają do poszerzenia wiedzy na temat komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działań innowacyjnych.

Tematyka zajęć spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania, co ukazało zaangażowanie w postaci zadawanych pytań i chęci uczestniczenia w doświadczeniach i konkursach.

Na ręce organizatorów, Dyrekcji Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi i JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku zostały złożone podziękowania od Dyrekcji V Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku, w których zaznacza się, że organizacja podobnych warsztatów oświatowo-edukacyjnych na najwyższym poziomie jest ważną częścią edukacji młodych pokoleń przez ośrodki dydaktyczno-badawcze i nabywanie kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w podobnych projektach tj. „Aktywna Akademia” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, co jest nieocenionym elementem współpracy szkół i uczelni wyższych.

 

Galeria

Znajdziesz nas tutaj