Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Koło Naukowe Botaników

 Akademia Pomorska w Słupsku

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody

ul. Arciszewskiego 22B, 76-200 Słupsk

tel. 059-8405-361, ~346

Władze naszego Koła reprezentuje Zarząd:

Opiekun koła: dr hab.  Zbigniew Sobisz prof. AP

Prezes: Katarzyna Pawlicka

Sekretarz: Natalia Jarzyńska

Skarbnik: Kamil Skrzypkowski

Cele i zadania Koła: 
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody. 
 • Prowadzenie badań florystycznych na Pomorzu Środkowym dotyczących stanowisk i zasobów roślin chronionych. 
 • Inwentaryzowanie przyrodnicze użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu 
 • Organizacja obozów naukowych i warsztatów terenowych. 

Koło Naukowe Botaników działa przy Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody

Prowadzi badania florystyczne dotyczące stanowisk i zasobów gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych Pomorza Środkowego, ze szczególnym uwzględnieniem mezoregionu Wybrzeże Słowińskie oraz opracowanie map rozmieszczenia wybranych taksonów roślin naczyniowych. 

Współpracuje z Kołem Naukowym Botaników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Kołem Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego podczas organizacji letnich obozów naukowych poświęconych zasadom projektowania i inwentaryzacji użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody.

Szczególną uwagę w pracach Koła poświęcamy tworzeniu ścieżek przyrodniczych, będących elementem edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach wyższych. Przy pomocy Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia” Koło prowadziło inwentaryzację cmentarzy ewangelickich. Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Koło uczestniczyło w organizacji Warsztatów Ekologicznych. Koło organizowało Ogólnopolskie Przeglądy Kół Naukowych Przyrodników, ostatnie w 2005 roku. W zjazdach tych wzięli udział studenci z ośrodków akademickich z Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Koło uczestniczy w organizacji Nocy Biologów i Bałtyckich Festiwali Nauki.

GALERIA

Dotychczasowa działalność Koła

Organizacja obozów letnich

 1. 1985 - BRZEZINKA - Dolina Pięciu Jezior k/ Połczyna
 2. 1986 - PRZECHLEWO - Jeziora lobeliowe. Obóz wspólny ze studentami niemieckimi z Halle 
 3. 1987 - ŁEBIEŃ - Mierzeja Łebska i Kępa Żarnowiecka 
 4. 1996 - NIEPOGLĘDZIE - Parki podworskie i zabytkowe cmentarze protestanckie 
 5. 1997 - NIEPOGLĘDZIE - Flora Parku Krajobrazowego Dolina Słupi 
 6. 1998 - BORZYTUCHOM - Roślinność synantropijna dopływów Słupi. Organizacja obozu integracyjnego z udziałem 12 kół Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 
 7. 1999 - SWOŁOWO - Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Moszczeniczki”. Ścieżka przyrodnicza 
 8. 2000 - KWAKOWO - Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Kwaczy”
 9. 2001 - SMOŁDZINO - Nowa ścieżka przyrodnicza w Smołdzińskim Parku Krajobrazowym. Obóz wspólny z Kołem Naukowym Botaników Akademii Rolniczej w Poznaniu 
 10. 2002 – ŁEBA –  Ścieżka „Historia wydmowego ziarnka piasku”. Mierzeja Sarbska. Obóz wspólny z Kołem Naukowym Botaników Akademii Rolniczej w Poznaniu 
 11. 2003 - USTKA - Inwentaryzacja przyrodnicza zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Orzechowska wydma”
 12. 2004 – USTKA – Ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Charnowskie Uroczysko”
 13. 2005 – KAPLINO (Nadleśnictwo Międzychód) – Leśna ścieżka dydaktyczna „Bobrowy Zakątek”
 14. 2005 – SMOŁDZIŃSKI LAS – Ścieżka przyrodnicza „Niebieski Szlak”
 15. 2005 – RZECZYCA MAŁA (Nadleśnictwo Polanów) – Ścieżka przyrodnicza „Szlakiem wiedzy i przygód”
 16.  2006 – RĄBKA k/Łeby – Ścieżka przyrodnicza „Chrońmy Wydmę Łącką”
 17. 2007 – GAĆ - Słowiński Park Narodowy – ścieżka przyrodnicza „Gacka przechadzka”
 18. 2008 – RĄBKA k/Łeby – Ścieżka dydaktyczna „Droga na Wydmę”
 19. 2009 – ROWY – Ścieżka dydaktyczna „Mikołajkowym szlakiem”
 20. 2010 – STARE RESKO – Parki dworskie Szwajcarii Połczyńskiej
 21. 2015 – SWOŁOWO – Stare sady przydomowe Pomorza
 22. 2016 – GRĄSINO – Inwentaryzacja pomników przyrody gminy Słupsk
 23. 2017 – WIATROŁOM – Weryfikacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino
 24. 2018 – WIATROŁOM – Inwentaryzacja projektowanego rezerwatu przyrody „Jezioro Leśnik”
 25. 2019 - WIATROŁOM – Waloryzacja obszaru Natura 2000 – „Torfowisko Trzebielino
 26. Organizacja Przeglądów Kół Naukowych Przyrodników – 1998, 2000 i 2005
 27. Udział w tych Przeglądach: II miejsce we Wrocławiu (2001), I miejsce w Krakowie (2002) i II miejsce w Białymstoku (2007) 
 28. Udział w Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych w 2002 r. zajęcie II miejsca w kategorii referat.
 29. W 2003 r. II miejsce za referat i I miejsce za poster. W 2006 r. II miejsce za referat.

Znajdziesz nas tutaj