Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Środowiskowe warsztaty edukacyjne

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Środowiskowe warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność  -  oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną ”. Zajęcia odbywać się będą w budynku Instytutu przy ul. Arciszewskiego 22B.

Tematy do wyboru:

Środowiskowe warsztaty edukacyjne

Lp.

Temat

Osoba prowadząca

1

Szczątki roślinne i zwierzęce – podróż w głęboką przeszłość

Przy wykorzystaniu bioindykacyjnych właściwości roślin i różnych grup organizmów, celem warsztatów mikroskopowych jest zapoznanie uczestników ze sposobem w jaki pozyskujemy informacje, o zachodzących w przeszłości zmianach klimatu, początkach rozwoju rolnictwa i różnych form działalności człowieka na terenach Pomorza oraz sukcesji zbiorowisk roślinnych w różnych skalach czasu i przestrzeni.

Dr Joanna Gadziszewska

2

Pyłek – wróg czy przyjaciel?

Pyłek roślin, kojarzony jest z największym zagrożenie dla alergików szczególnie Wiosną! Jednak warsztaty skupią się na pozytywnym aspektach funkcjonowania pyłku roślinnego w przestrzeni przyrodniczej a mają na celu przybliżyć szerokie zastosowanie zidnetyfikowanych sporomorf w różnych dyscyplinach nauki, jak również w innych dziedzinach wiedzy.

Dr Joanna Gadziszewska

3

W poszukiwaniu form polodowcowych.

Zajęcia prowadzone na Uczelni z wykorzystaniem programu corel. Zadanie związane będzie z pracą z mapą topograficzną, poprzedzone krótkim kursem na temat korzystania z programu corel.

Dr Marek Majewski

4

Chemia w barwach tęczy

Warsztaty prowadzone na uczelni w laboratorium chemicznym. Na zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnych reakcji chemicznych. Poznają możliwości wykrywania podstawowych jonów. Będą mieli możliwość uzyskania roztworów w różnych barwach.

Dr Katarzyna Bigus

5

Co w jedzeniu piszczy? - analiza podstawowych składników żywności

Warsztaty prowadzone na uczelni w laboratorium chemicznym. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe składniki żywności takie jak białka, węglowodany, lipidy. Uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnych doświadczeń, w których wykryją podstawowe składniki żywności oraz je odróżnić. Ponadto będą mogli wykryć zafałszowania żywności.

Dr Katarzyna Bigus

6

Oswoić chemię

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z pracą w laboratorium chemicznym oraz podstawowymi technikami oznaczeń laboratoryjnych. Uczniowie będą mogli samodzielnie oznaczyć pH przy użyciu szeregu wskaźników chemicznych, ocenić skład mieszanin na podstawie analizy jakościowej oraz ilościowo oznaczyć zawartość kwasu askorbinowego w owocach cytrusowych lub suplementach diety.

Mgr Marcin Stec

7

Mikroskop bez tajemnic

Warsztaty prowadzone na uczelni z wykorzystaniem mikroskopów optycznych i binokularów. Na zajęciach uczestnicy poznają konstrukcję mikroskopów oraz prawidłowe techniki posługiwania się mikroskopem. W trakcie zajęć przewidywany jest także krótki trening mikroskopowania, z wykorzystaniem różnych rodzajów preparatów.

Dr Brygida Radawiec

8

Morze Bałtyckie - metody pomiarów

Przewidziany jest pokaz próbek wody, przykłady zdjęć mikroskopowych. Zaprezentowany zostanie sposób filtracji wody, sprzęt pomiarowy, metoda pomiarów ze statku i z łódki. Opisane zostaną warunki pracy w terenie i w laboratorium. 

Dr Damian Stoltmann

9

Bakterie w produktach mlecznych

W czasie trwania warsztatów uczestnicy zapoznają się z grupą bakterii fermentacji mlekowej (charakterystyka, przedstawiciele, wykorzystanie w przemyśle, fermentowane produkty mleczne, produkty i preparaty probiotyczne). W trakcie części praktycznej każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonania preparatów z popularnych produktów mlecznych oraz dokonania obserwacji mikroskopowych zawartych w nich kultur bakterii.

Dr Marta Zdanowicz/dr Piotr Perliński

10

Komórki i tkanki roślinne jako wyraz przystosowania do środowiska.

Rośliny wykształciły szereg przystosowań do środowiska, które można zaobserwować pod mikroskopem świetlnym. Są to przystosowania w budowie komórkowej i tkankowej, pozwalające na przetrwanie np. w warunkach suszy czy też na ochronę przed roślinożercami. Podczas warsztatów będzie można zaobserwować np. budowę wewnętrzną igły sosny, włoski parzące pokrzywy oraz budowę komórki roślin wodnych.

Dr Anna Zduńczyk

11

Bałtyk - morze nietypowe

Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka Bałtyku (cechy morfometryczne, a także struktury fizykogeograficznej Bałtyku). Na podstawie modelu batymetrii Morza Bałtyckiego wykonanego w technologii 3D uczestnicy będą mogli dokładnie prześledzić strukturę dna Bałtyku (zobaczą że dno Bałtyku tworzą baseny oddzielone progami), głębie. Uczestnik dowie się w jakich kierunkach rozprzestrzenia się woda z wlewu. Uczestnikom zaprezentowany zostanie model wlewu słonej wody z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego. Zjawisko to jest niezwykle ważne dla samooczyszczania się Bałtyku m. in. ze względu na dostarczany tlen do jego głębin. Ponadto zostanie przedstawiona aparatura wykorzystywana w badaniach wód Bałtyku.

Mgr Magdalena Pawlik

12

Zjawisko fotoelektryczne

Działanie fotokomórki, baterii słonecznej, fotopowielacza, aparatu cyfrowego i wielu innych urządzeń, których używamy na co dzień, opiera się na zjawisku fotoelektrycznym. W ramach wykładu dowiecie się czym jest zjawisko fotoelektryczne oraz jaka jest rola i natura promieniowania elektromagnetycznego niezbędnego do jego wytworzenia. Wykład będzie wsparty pokazami i  doświadczeniami.

Dr Tomasz Zapadka

13

Miareczkowanie jako przykład analizy ilościowej.

Na warsztatach omówione będą metody miareczkowania stosowane w laboratoriach chemicznych, a także wskaźniki chemiczne oraz ich działanie. Będzie możliwość przeprowadzenia miareczkowania alkacymetrycznego i wykonania stosownych obliczeń.

Dr hab. Józef Antonowicz, prof. AP

 

Pierwszy cykl spotkań: 28.03.2022-13.04.2022

W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt z mgr Joanną Jaworską tel. 59 84 05 337,

e-mail: instytut.binoz@apsl.edu.pl

 

Czas trwania spotkania od 45 min. do 1,5 godziny. Maksymalna liczebność grupy – do uzgodnienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Znajdziesz nas tutaj