Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska wchodzi w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Instytut jest najsilniejszą - naukowo i dydaktycznie - jednostką tego Wydziału. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - za pośrednictwem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska - posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie "Biologia".

Studia biologiczne w Słupsku sięgają początków istnienia wyższej uczelni w tym mieście. Już w listopadzie 1969 roku - a więc w roku powołania do życia Wyższej Szkoły Pedagogicznej - został utworzony Zakład Biologii.

Początki były skromne: w skład Zakładu wchodziły trzy pracownie (botaniki, zoologii, anatomii człowieka), w których zatrudnionych było 5 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W roku 1975 Zakład Biologii przekształcono w Instytut Biologii z czterema zakładami: Botaniki, Zoologii, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Chemii. W Instytucie zatrudnionych było już 35 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 profesorów i docentów. Pierwszym dyrektorem Instytutu był wybitny ornitolog prof. dr hab. Wojciech Górski.

 

Obecnie w strukturze Instytutu Biologii i Ochrony środowiska jest 5 zakładów naukowych:

Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt
Zakład Biologii Eksperymentalnej
Zakład Ekologii
Zakład Chemii Środowiskowej


Badania naukowe nierozłącznie związane z kształceniem na poziome akademickim prowadzone są w zakresie szeroko pojmowanej biologii i ekologii. Dotyczą one głównie inwentaryzacji i ochrony różnorodności biotycznej Pomorza, struktury i funkcjonowania populacji roślinnych i zwierzęcych, cytologicznej i fizjologicznej zmienności roślin i zwierząt, ekologii i ochrony wód śródlądowych i morskich oraz biologii współczesnych i prahistorycznych populacji ludzkich na Pomorzu.

W Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku "Biologia" oraz pierwszego stopnia na kierunku "Ochrona Środowiska".

Studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę w interesujących ich dziedzinach biologii mogą włączyć się w prace kół naukowych.

 

Profesorowie emerytowani:
prof. dr hab. Zdzisław Bogucki
prof. dr hab. Jerzy Pawłowski
prof. dr hab. Jan Trojanowski
prof. dr hab. Zbigniew Witek
dr hab. inż. Edward Ratuszniak, prof. AP
dr hab. Elżbieta Wołk, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj