Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Egzaminy

Egzaminy IBINoZ semestr letni 2019/20

Kierunek

Rok

zajęcia

Prowadzący

Termin

Uwagi

B SPS

I

Chemia organiczna

dr hab., A. Parzych

24.06.2020 godz. 9-10

 

Zoologia systematyczna

prof. O. Aleksandrowicz

8.06.2020 godz. 10-13

 

Botanika systematyczna

dr hab. Z. Sobisz

19.06.2020 godz. 10-11

 

II

Mikrobiologia

prof. Z. Mudryk

18.06.2020 godz. 11-13

 

Genetyka

dr A. Zduńczyk

12.06.2020 godz.11–12

 

Analityka medyczna

dr hab. N. Kurhaluk

27.05.2020 godz.14-15

 

język obcy

 

 

 

III

Fizjologia roślin

dr M. Truchan

17.06.2020 godz. 10-11

 

Podstawy biotechnologii

dr A. Zduńczyk

08.06.2020 godz. 10-11

 

B SDS

I

Metodologia nauk przyrodniczych

dr M. Truchan

10.06.2020 godz.10-11

 

Mechanizmy zakażeń bakteryjnych

prof. Z. Mudryk

17.06.2020 godz. 10-12

 

II

Entomologia stosowana

prof. O. Aleksamdrowicz

11.06.2020 godz.10-12

 

Biogeografia

dr K. Bigus

08.06.2020 godz. 10-11

 

I

Chemia organiczna

dr hab., A. Parzych

16.06.2020 godz. 9-10

 

Ekonomia i zarządzanie w OŚ

dr hab. inż. A. Jarosiewicz

10.06.2020 godz. 10-11

 

Zoologia

dr hab. M. Ovcharenko

18.06.2020 godz. 10-14

 

Botanika

dr M. Truchan

12.06.2020 godz.11-12

 

Mikrobiologia środowiska

prof. Z. Mudryk

19.06.2020 godz. 10-12

 

II

Metody monitoringu środowiska…

dr K. Bigus

09.06.2020 godz.10-11

 

język obcy

 

 

 

Ekologia ogólna

dr M. Wielgat-Rychert

16.06.2020 godz.11-12

 

Podstawy techniczne wytwarzania..

dr R. Majchorowski

18.06.2020 godz. 11-13

*Specj. Ekoenergetyka

III

brak

G SPS

I

Meteorologia i klimatologia

dr D. Baranowski

18.06.2020 godz. 10-11

 

Geologia

dr hab. M. Niska

08.06.2020 godz.10– 11

 

Geografia ekonomiczna

dr M. Miedziński

10.06.2020 godz. 17- 18

 

Hydrologia i oceanografia

prof. I. Kirvel

15.06.2020 godz. 10

 

II

Geografia osadnictwa

dr W. Szymańska

16.06.2020 godz. 12-14

 

Geografia regionalna-fizyczna

dr hab. A. Wojciechowski

11.06.2020 godz. 13-13.45

 

Inwentaryzacja, kartowanie …

mgr Ł. Marszałek

23.09.2020 godz. 10-11.30

 

G SDS

I

Badania atmosfery

dr D. Baranowski

19.06.2020 godz. 10-11

 

Globalne systemy finansowo-gos..

dr M. Miedziński

15.06.2020 godz. 17-18

 

II

Badania biosfery

prof. O. Aleksamdrowicz

25.04.2020 godz. 9-13

*niestacjonarne

 

Egzaminy z języków

 

Instytut Biologii i NoZ

Kierunki z Instytutu BiNoZ grupa łączona

J.Czyżyk

10.06 o godz. 9.15

II Ochrona Środowiska/Biologia

 

A.Wojewoda-Aleksandrowska

15.06 o 10.30-12.00

Biologia

A.Drobko

15.06 o 9.00-10.00

 

Kryteria egzaminów

Egzamin pisemny z przedmiotu Geologia dla I roku Geografii odbędzie się w dniu 08.06.2020 o godz.10.00 (poniedziałek). Egzamin w formie testowej (15 pytań, wybór 1 poprawnej odpowiedzi) zostanie przesłany na indywidualne adresy e-mailowe. Odesłanie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego w postaci zdjęcia lub pliku tekstowego (nazwa pliku: imię_nazwisko_geo_test) musi nastąpić w ciągu 60 minut na adres monika.niska@apsl.edu.pl 

W razie nie otrzymania testu o godz. 10.00 proszę o niezwłoczny kontakt e-mailowy (ten sam adres). 

Życzę powodzenia Monika Niska

Egzamin pisemny z j.niemieckiego odbędzie się 10.06 o godzinie 9:15 z wykorzystaniem platformy: 

 http://moodle.apsl.edu.pl/    i   https://www.office.com/?auth=2

Kierunek i rok: III SPS Biologia

Przedmiot: podstawy biotechnologii

Termin: 08.06.2020 r., godz. 10.00 - 11.00

Forma: pisemna, polecenia/pytania do pisemnej wypowiedzi

Kierunek i rok: II SPS Biologia

Przedmiot: genetyka

Termin: 12.06.2020 r., godz. 11.00 - 12.00

Forma: pisemna, polecenia/pytania do pisemnej wypowiedzi/ tekst z lukami/test wyboru

Egzamin pisemny z zajęć Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska

Egzamin pisemny z zajęć Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska, odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (13 pytań) zostanie przesłany na indywidualne adresy e-mailowe studentów. Student zaznacza jedną właściwą odpowiedź. Odesłanie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego w postaci zdjęcia lub pliku tekstowego musi nastąpić w ciągu 60 minut od godziny rozpoczęcia egzaminu na adres: anna.jarosiewicz@apsl.edu.pl

Egzamin  z przedmiotu "geografia regionalna fizyczna Polski" (geografia II SPS) odbędzie się 11.06.2020 o godz. 13.00-13.45 w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań). Formularz egzaminacyjny w formie pliku *doc zostanie przesłany na grupowe konto e-mailowe. Odesłanie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego zapisanego jako imię.nazwisko.doc musi nastąpić w ciągu 45 minut na adres  adam.wojciechowski@apsl.edu.pl     

I SPS Geografia

Egzamin pisemny z przedmiotu Meteorologia i klimatologia odbędzie się 18.06.2020 r. w godz. 10.00- 11.10. Arkusz egzaminacyjny w formie pytań otwartych zostanie przesłany o godz. 10.00 na adres mailowy apgeografia1@onet.pl Każdy student w ciągu 70 minut od godziny rozpoczęcia egzaminu musi odesłać odpowiedzi (w formie zdjęcia lub pliku tekstowego) z własnego maila na adres dariusz.baranowski@apsl.edu.pl  (pytań nie trzeba przepisywać)..

II SDS Geografia

Egzamin pisemny z przedmiotu Badania atmosfery odbędzie się 19.06.2020 r. w godz. 10.00- 11.10. Arkusz egzaminacyjny w formie pytań otwartych zostanie przesłany o godz. 10.00 na adres mailowy geografia.kizsp@gmail.com.  Każdy student w ciągu 70 minut od godziny rozpoczęcia egzaminu musi odesłać odpowiedzi (w formie zdjęcia lub pliku tekstowego) z własnego maila na adres  dariusz.baranowski@apsl.edu.pl   (pytań nie trzeba przepisywać).

Egzamin pisemny dla I roku Ochrony Środowiska z Chemii Organicznej odbędzie się 16.06.2020 od godz.9.00 do 10.00.

Egzamin w formie pliku pdf zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej podanej przez studentów. Należy odpowiedzieć na 6 pytań otwartych dotyczących: nomenklatury związków organicznych, izomerii związków organicznych, właściwości chemicznych związków organicznych oraz mechanizmów reakcji chemicznych.

Odpowiedzi należy przesłać do godz. 10.00 na adres e-mail:   agnieszka.parzych@apsl.edu.pl w postaci zdjęcia.

Egzamin pisemny dla I roku Biologii z Chemii Organicznej odbędzie się 24.06.2020 od godz.9.00 do 10.00.

Egzamin w formie pliku pdf zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej podanej przez studentów. Należy odpowiedzieć na 7 pytań otwartych dotyczących: nomenklatury związków organicznych, izomerii związków organicznych, efektu mezomerycznego i indukcyjnego, kwasowości i zasadowości związków organicznych, właściwości chemicznych związków organicznych oraz mechanizmów reakcji chemicznych.

Odpowiedzi należy przesłać do godz. 10.00 na adres e-mail:  agnieszka.parzych@apsl.edu.pl w postaci zdjęcia.

Egzamin z przedmiotu Ekologia ogólna odbędzie się w dniu 16 czerwca o godzinie 11.00 (wtorek)

Egzamin zostanie przeprowadzony na platformie e-learningowej MOODLE: Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Biologii. Ekologia ogólna – [2019/2020] – dr Magdalena Wielgat-Rychert
Egzamin ma formę testu. Są 4 odpowiedzi na każde pytanie, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Czas trwania testu 45 min. Test można zaliczyć tylko 1 raz.

Egzamin pisemny z przedmiotu Podstawy techniczne wytwarzania energii elektrycznej

Egzamin pisemny z przedmiotu Podstawy techniczne wytwarzania energii elektrycznej odbędzie się 18.06.2020 r. w godz. 11.00 - 12.30. Arkusz egzaminacyjny w formie pytań otwartych zostanie przesłany o godz. 11.00 na adres mailowy    ecology_poland2017@ukr.net. Każdy student w ciągu 90 minut od godziny rozpoczęcia egzaminu musi odesłać odpowiedzi (w formie zdjęcia, skanu lub pliku tekstowego) z własnego maila na adres roman.majchrowski@apsl.edu.pl 

Egzamin z botaniki systematycznej

Egzamin pisemny z przedmiotu Botanika systematyczna dla I roku Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 19.06.2020 w godz.10.00-11.00 (piątek). Egzamin w formie testowej (15 pytań) zostanie przesłany na indywidualne adresy e-mailowe. Odesłanie wypełnionego arkusza egzaminacyjnego w postaci  pliku tekstowego  musi nastąpić w ciągu 60 minut na adres zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl 

Kierunek Ochrona Środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska, rok I Zoologia, dr hab. M. Ovcharenko. Egzamin pisemny odbędzie się w formie testowej poprzez uzyskanie odpowiedzi na 20 pytań na platformie Test Portal. Test jest w trybie dostępu „Link” Obowiązuje stała kolejność pytań i odpowiedzi. Czas na rozwiązywanie jednego pytania to 2 min. Komunikat o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu egzaminacyjnego  wraz z oceną zostanie wysłany automatycznie po uzyskaniu rozwiązań testowych poprzez wiadomość e-mail.

Znajdziesz nas tutaj